Lid worden

Na een succesvolle testtrainingen (zie pagina Wie) mag je 2 weken op proef mee trainen om er zeker van te zijn dat je de juiste keuze maakt, daarna dien je lid te worden.

Om lid te worden dien je eerst je lidgeld te betalen. (zie hieronder). Om alles in goede banen te leiden zodat iedereen (leden, trainers en ouders) weet wat is toegestaan en wat niet, is er natuurlijk ons intern reglement.

Nadat je het lidgeld hebt betaald, dien je via het online aansluitformulier al de benodigde persoons- en contactgegevens door te geven aan het secretariaat.

Per lid, nieuw of oudgediende, dient jaarlijks dit formulier volledig ingevuld doorgestuurd te worden.

Lidgeld

Jaarlijks hebben wij als club heel wat uitgaven voor de huur van zwembaden, de organisatie van  wedstrijden, verzekeringen, busreizen, bondsbijdragen, boetes en nog vele anderen zaken en dus dienen we te zorgen voor voldoende inkomsten om dit alles te bekostigen.

Sponsoring op een zwembroek of badpak is eigenlijk erg ongewoon, waardoor wij andere bronnen moeten aanboren. Dit doen we met lidgelden en enkele ander activiteiten, zoals een eetdag, een brunch of een bingoavond.

Wij proberen de lidgelden steeds zo laag mogelijk te houden, zodat de zwemsport voor iedereen toegankelijk blijft. Tevens wensen wij het familiale karakter van onze club te benadrukken en laten we het lidgeld dalen voor de 2de, de 3de en volgende leden van een zelfde gezin. Voor het kalenderjaar 2022 gelden volgende tarieven :

water

Aansluiting tot 31 mei

1ste persoon: 170 €

2de persoon: 130 €

3de persoon: 110 €

elke volgende persoon: 90 €

Aansluiting vanaf 1 juni tot en met 31 augustus

1ste persoon: 130 €

2de persoon: 110 €

3de persoon: 90 €

elke volgende persoon: 90 €

water

Aansluiting na 1 september

1ste persoon: 90 €

2de persoon: 90 €

3de persoon: 90 €

elke volgende persoon: 90 €

Het lidgeld dient per overschrijving en per lid betaald te worden op de rekening van:

Zwemclub Delfino
BE05 8002 2020 9175 met BIC code AXABBE22.

Voor een vlot verloop van de administratie is het noodzakelijk de voornaam en de familienaam van het lid te vermelden in de vrije mededeling van de overschrijving.

Het jaarlijks lidgeld dient betaald te zijn voor eind januari of binnen de maand na aansluiting, want enkel dan ben je als lid in orde voor de verzekeringen.

Jaarlijks organiseren wij ook nog enkele evenementen om de clubkas een beetje te spijzen zodat we het lidgeld zo laag kunnen houden voor onze leden, hiervoor rekenen we dan vanzelfsprekend op helpende handen van onze leden!

Aansluiten